ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบ รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. บุคคลภายนอก [ยังไม่เป็นตำรวจ] 145 อัตรา

แนวข้อสอบ รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

 

2. บุคคลภายใน [เป็นตำรวจอยู่แล้ว] 320 อัตรา

แนวข้อสอบ รองสารวัตร 2562

 

แนวข้อสอบ รองสารวัตร สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ + พร้อมเฉลย [ปรับปรุงล่าสุด 2562]

แสดง 5 รายการ